Juridische Mededelingen

Welkom op de website ColorYourName.net, uitgegeven en beschikbaar gesteld door EMANET, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd aan 12 rue parc morvan, 29730 TREFFIAGAT, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Quimper (Frankrijk) onder registratienummer 499 702 447.

Intellectueel Eigendom :

Door deze website te gebruiken, erkent u dat de inhoud ervan wordt beschermd door intellectuele eigendomswetten, inclusief het Intellectuele Eigendomsrecht. U bent gemachtigd om de gegevens, informatie en inhoud van deze website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken, beperkt tot tijdelijke opslag op een apparaat voor weergave op een enkel scherm, evenals reproductie in een enkel exemplaar voor back-up of afdrukken op papier. Elk ander gebruik of wijziging van onze inhoud vereist onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming. Elke verkoop van onze inhoud is ten strengste verboden. Door onze site te bezoeken, stemt u ermee in deze beperkingen te respecteren, en de reproductie- en distributierechten blijven voorbehouden aan het bedrijf Emanet. Gebruikers, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, zijn niet gemachtigd om de inhoud van onze websites en/of digitale media te gebruiken voor andere dan persoonlijke, private en niet-commerciële doeleinden.

Kunstmatige Intelligentie :

Het gebruik van kunstmatige intelligentie om de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te verzamelen, op te slaan, te gebruiken, te extraheren, te reproduceren is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EMANET SARL. Dit omvat het gebruik van robots, software of andere automatische apparaten voor commerciële doeleinden, met name voor training en ontwikkeling van op kunstmatige intelligentie gebaseerde software. EMANET SARL behoudt zich het recht voor beschermende maatregelen op de site te implementeren om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen en te blokkeren, inclusief technische blokkeringsmaatregelen. De uitgever behoudt zich ook het recht voor om juridische stappen te ondernemen om deze voorwaarden af te dwingen, inclusief gerechtelijke stappen, zonder voorafgaande kennisgeving.